ENG | MNE

 

Zdravstveno osiguranje

 Zdravstvenim osiguranjem građanima se obezbjeđuje ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu i drugih prava, u skladu sa zakonom.

Obavezno zdravstveno osiguranje je dio sistema socijalnog osiguranja građana kojim se na načelima obaveznosti, uzajamnosti i solidarnosti, svim građanima crne Gore, kao i drugim licima obezbjeđuje pravo na zdravstvenu zaštitu i druga prava, u skladu sa zakonom.

Ostvarivanje prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja obezbjeđuje fond za zdravstveno osiguranje u skladu sa ovim zakonom.

Dobrovoljno zdravstveno osiguranje predstavlja poseban vid zdravstvenog osiguranja kojim se, na principu dobrovoljnosti, obezbjeđuju, u okviru utvrđenih standarda, posebni uslovi pružanja zdravstvene zaštite, kao i prava koja nijesu obezbijeđena obaveznim zdravstvenim osiguranjem.

Osigurana lica koja imaju prava i obaveze iz obaveznog zdravstvenog osiguranja su osiguranici, članovi porodica osiguranika i druga lica u skladu sa zakonom.

Državljani zemalja sa kojima je zaključen međunarodni ugovor o socijalnom osiguranju ostvaruju zdravstvenu zaštitu u obimu koji je utvrđen tim ugovorom.