ENG | MNE

 

Unošenje hrane i pića u Crnu Goru

Hrana koja se koristi tokom putovanja u sredstvima prevoza ne podliježe inspekcijskom pregledu ako čini dio putničkog prtljaga i namijenjena je korišćenju tokom putovanja od strane putnika.

Hrana prema vrstama i količinama iz ovog pravilnika može se unijeti u Crnu Goru ako je riječ o proizvodima za ishranu djece i dijetetskoj hrani koja se koristi iz zdravstvenih razloga, a pod uslovom da ti proizvodi ne zahtijevaju poseban način čuvanja. Ti proizvodi moraju imati deklaraciju i neoštećenu ambalažu, osim u slučaju da se trenutno koriste.

Turisti u svom prtljagu mogu imati sušeno voće, povrće, gljive, sirove kafe, začine, čajeve, ukupne težine do kilogram, kao i litar alkoholnog pića u originalnoj ambalaži i sa deklaracijom.

Dozvoljeno je unošnje dva litra drugog pića, koje takođe mora biti deklarisano i u originalnoj ambalaži, a dozvoljno je unošenje i pet litara flaširane vode u originalnoj ambalaži.

Kombinovana i ostala hrana koja je upakovana, deklarisana, namijenjena za direktno konzumiranje od strane krajnjeg potrošača, da ne zahtijeva posebni temperaturni režim čuvanja, u originalnoj ambalaži, osim ako se trenutno koristi, može se unijeti u ukupnoj količini do kilograma - sendviči, keks i ostali proizvodi.

*** Obavještenje o hrani koja se može unijeti na teritoriju Crne Gore će biti istaknuto na vidnim mjestima, na graničnim prelazima.