ENG | MNE

 

Umjetnost i kultura

Budva ima veliki broj kulturno-istorijskih spomenika, među kojima je veliki broj manastira i manjih crkava. Medju najpoznatije kulturno istorijske spomenike spadaju: crkva Sv.Ivana, sagradjena u VII vijeku, crkva Santa Maria in Punta iz 840 god., crkva Svete Trojice iz 1804 god.

Sjeverno od Budve nalazi se manastir Stanjevići, u kojem je 1798. izglasan prvi Crnogorski zakonik. Najznačajniji i najviše pominjani manastir, nalazi se iznad grada-hotela Sveti Stefan, čine ga tri crkve, u kojima su pojedine freske iz XVII vijeka. Veoma raskosan je i manastir Rezevici izmedju Svetog Stefana i Petrovca, cija arhitektura seže jos u XIII vijek.

Nedaleko od Petrovca je manastir Gradište, spomenik poznog Srednjeg vijeka. Jos je veliki broj crkvica i manastira koji se nalaze duž Budvanske rivijere, a koji čekaju na sve one turiste kojima je razgledanje kulturno – istorijskih znamenitosti više od zadovoljstva. 

U Spomen domu "Stefan Mitrov Ljubiša" se nalaze eksponati koji su direktno vezani za život i djelo Budvanina Stefana Mitrova Ljubiše. Eksponati predstavljaju zvanična dokumenta, pisma, novinske članke, njegove knjige kao i razni predmeti. 

Muzej grada Budve nalazi se u Starom gradu i u njemu su izloženi eksponati arheološke i etnografske zbirke. Arheološku zbirku čine eksponati koji potiču od V vijeka p.n.e. pa do srednjeg vijeka, a etnografska zbirka nas uvodi u tradicionalnu kulturu življenja ovog kraja u vremenu od XVIII do početka XX vijeka. 

Živopisne, uske i krivudave ulice ozidane manjim kućama mediteranskog stila, mali trgovi, popločani kamenim pločnicima, i druga koloritna mjesta Starog Grada privlače veliki broj turista.